Logo Smeg

PERSONDATAPOLITIK

Kære Bruger
På denne side vil du finde information om behandlingen af dine personoplysninger på hjemmesiden www.smeg.dk (herefter benævnt "Hjemmesiden"). Denne information gives ikke kun med henblik på at overholde vores databeskyttelsesretlige forpligtelser i henhold til EU Databeskyttelsesforordningen 2016/679 (herefter benævnt "GDPR"), men også fordi retten til databeskyttelse er et af virksomhedens fundamentale værdier og idet vi ønsker at give dig alt den information, du måtte have behov for, for at sikre dit privatliv, og for at kontrollere, hvordan dine personoplysninger behandles i relation til din browsing oplevelse på vores Hjemmeside.

Dataansvarlig
Den Dataansvarlige for dine personoplysninger, i.e. den der afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger, er Smeg Danmark, Filial af Smeg Sverige AB, Sverige, CVR nr. 32778577, Vesterbrogade 39, 1620 København (herefter benævnt "Smeg" eller "vi"). Du kan kontakte Smeg ved at sende en e-mail til privacy@smeg.se eller ved at sende et brev til Smegs kontor.

Kilder og typen af personoplysninger der indsamles
Når du besøger Hjemmesiden, når du udfylder vores online formularer (f.eks. med henblik på at bede om teknisk support), eller hvor du ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale, vil vi behandle følgende personoplysninger (i.e. oplysninger om identificerede eller identificerbare personer):

  • Oplysninger du giver os, når du udfylder vores online formularer, f.eks. med henblik på at anmode om support eller information om Smegs produkter eller tilbud, herunder identificerbar data (fornavne og efternavne), kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer og adresse), enhver information du giver os om de produkter, du køber, som kræver support og typen af support, du anmoder om (inklusiv den information indeholdt i formularen),
  • Oplysninger vi indsamler, når du browser Hjemmesiden ("browsing data"), såsom din IP-adresse, uniform resurseidentifikator, tidspunktet du indsender en anmodning til serveren, størrelsen på den fil der indsamles som følge heraf, den numeriske kode der indikerer status på den melding serveren har givet (succesfuld, fejl, etc.) eller andre parametre relateret til brugerens operativsystem eller miljø.


Transmissionen af sådanne oplysninger er implicit i brugen af internet kommunikations protokoller. Denne information indsamles ikke med det formål at associere det med identificerede personer, men oplysningernes beskaffenhed og behandling sammen med tredjepartsdata kan gøre det muligt at identificere, hvilke personer oplysningerne relaterer sig til. Disse data kan også bruges med henblik på at konstatere et erstatningsansvar for it-kriminalitet, der begås mod vores Hjemmeside.

Formål og retsgrundlag for behandlingen
Vi skal bruge dine oplysninger til at give dig mulighed for at browse Hjemmesiden sikkert, modtage produktsupport eller produktrelaterede serviceydelser, administrere andre specifikke anmodninger og modtage operationskommunikationer. Med dit samtykke vil vi kontakte dig med henblik på at foreslå Smeg produkter og serviceydelser, som du måtte være interesseret i.
Du vil finde yderligere oplysninger herom nedenfor. Vi vil navnligt behandle dine personoplysninger til følgende formål:

  • At behandle din anmodning om support vedrørende brugen og vedligeholdelsen af et produkt eller besvare dine spørgsmål omkring vores produkter, serviceydelser eller kampagner. Hvis vi beder dig om sende din anmodning ved at udfylde en formular, skal du være opmærksom på, at felterne markeret med en stjerne er obligatoriske, og at manglen på denne information vil medføre, at vi ikke kan behandle din anmodning. Vi kan indsamle og behandle disse data uden dit samtykke, da denne information er nødvendig for at gennemføre din anmodning. Retsgrundlaget for behandlingen er at gennemføre vores kontrakt med dig (i.e. hvis du køber et produkt og beder om assistance), jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b, eller at forfølge vores legitime interesse i at behandle din anmodning, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
  • At tillade registrering af dit produkt. Hvis vi beder dig udfylde en formular til dette formål, skal du være opmærksom på, at felterne markeret med en stjerne er obligatoriske, og at manglen på denne information vil medføre, at vi ikke kan behandle din anmodning. Vi kan indsamle og behandle disse data uden dit samtykke, idet denne information er nødvendig for at levere den anmodede service. Retsgrundlaget for behandlingen er at gennemføre en kontrakt, vi har indgået med dig, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b.
  • At modtage kommerciel eller salgsfremmende kommunikation fra Smeg Nordic AB via e-mail, tekstbeskeder og ikke-automatiserede telefonopkald relateret til Smeg Koncernens produkter, deltagelse i markeds- og kundetilfredshedsundersøgelser om de produkter og den support du modtager, og invitationer til at deltage i Smegs projekter og arrangementer. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål baseret på dit samtykke, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a. Medmindre du gør indsigelse ved at benytte de kontaktoplysninger angivet nedenfor, ønsker vi kun at sende markedsføring, der vil interessere dig og vil derfor kun kontakte dig med tilbud og kommunikationer i overensstemmelse med din profil, baseret på dine præferencer, de produkter du har registeret og din brug af vores serviceydelser. Såfremt du ikke ønsker at give os dit samtykke eller ikke giver os de oplysninger, der skal bruges til disse formål, kan du stadig fuldt ud bruge vores serviceydelser gratis, men du vil ikke modtage markedsføring relateret til vores produkter.

Hvis du ønsker at sende os en umotiveret ansøgning via "Job muligheder" sektionen eller ved at sende dit CV til en SMEG e-mailadresse, bedes du læse den persondatapolitik, der specifikt er udarbejdet til jobansøgere. PERSONDATAPOLITIK TIL JOBANSØGERE
Hvad angår køb af produkter på vores webshop, bedes du læse vores webshop persondatapolitik.


Midler til behandling af dine personoplysninger
Dine personoplysninger vil hovedsageligt blive behandlet ved brug af it-systemer og analyseværktøjer af autoriseret personale, som specifikt er trænet af Smeg. Vi implementerer foranstaltninger designet til at sikre anvendelsen af principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed, som fastsat i databeskyttelseslovgivningen (inklusiv GDPR), og til at sikre beskyttelsen af dit privatliv ved hjælp af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at forhindre tab af data, ulovlig og fejlagtig brug af data samt uautoriseret adgang til data.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet. Vi opbevarer dog ikke oplysningerne længere end 10 år. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller samtykker til at modtage vores markedsføringskommunikation, kan du til enhver tid framelde dig disse tjenester ved at benytte kontaktoplysningerne angivet nedenfor. I dette tilfælde vil dine data kun opbevares med henblik på at tilvejebringe andre ydelser, du anmoder om (f.eks. registrering af produkter med henblik på at opnå en garanti, anmodning om support, etc.). Vi vil imidlertid opbevare dokumentation for dit samtykke til at modtage e-markedsføring i 2 år fra den sidste kommunikation, vi sendte til dig inden du frameldte dig tjenesten.

Deling og videregivelse af dine data
Smeg bruger tredjepartsleverandører for at sikre driften af Hjemmesiden og for at tilvejebringe de serviceydelser, der tilbydes på siden. Disse tredjeparters adgang til dine oplysninger er reguleret af specifikke kontraktuelle aftaler, som begrænser brugen af dine oplysninger til behandlinger, der er nødvendige for driften af Hjemmesiden og de serviceydelser, der tilbydes på den. Disse tredjepartsleverandører er vores databehandlere (herefter benævnt "Databehandlere") og kan holdes direkte ansvarlige, hvis de behandler personoplysninger i strid med den instruks, de har modtaget.
Udover de videregivelser, der er påkrævet for at overholde vores retlige forpligtelser, vil dine oplysninger blive videregivet til Smegs autoriserede personale, som har modtaget den fornødne information og træning, eller til tredjeparters personale, som arbejder på vegne af Smeg og i henhold til instruks i sin egenskab som Databehandler, inklusiv virksomheder der tilvejebringer før/efter-salgstjenester relateret til dine produkter. I tilfælde af en anmodning om assistance og support, vil dine oplysninger blive tilgået af virksomheder, der i deres egenskab som Databehandlere tilvejebringer tjenesten på vores vegne, og kan tilgå information relateret til vores produkters fejl og mangler.
Hvis du samtykker til behandlingen af dine personoplysninger til markedsføringsformål, vil dine oplysninger blive delt med markedsføringsbureauer eller andre virksomheder i deres egenskab som Databehandlere med det formål at håndtere og fremsende nyhedsbreve og virksomhedsinformation via e-mails, direkte salg, markedsundersøgelser eller andre salgsfremmende aktiviteter såsom konkurrencer.
Smeg opbevarer generelt dine personoplysninger i Italien eller den Europæiske Union, men visse oplysninger behandles af leverandører etableret uden for den Europæiske Union. I disse tilfælde har Smeg indgået specifikke aftaler, der pålægger leverandøren at stille de ovenfor beskrevet garantier, samt at stille de fornødne garantier, der kræves i henhold til GDPR (f.eks. brugen af kontrakter godkendt af EU Kommissionen). Derudover bruger Smeg, af specifikke hensyn associeret med lokaliteten af dets servere (eller dets leverandørers servere), leverandører etableret i ikke-europæiske lande (såsom hosting leverandører eller leverandører af call centre), som agerer i deres egenskab som Databehandlere. I disse tilfælde garanterer Smeg at sikre den fornødne beskyttelse af de registreredes rettigheder, herunder ved at bruge EU Kommissionens standardbestemmelser. I løbet af vores sædvanlige forretningsaktiviteter vil dine data blive videregivet til professionelle, konsulentvirksomheder og andre parter, der agerer i deres egenskab som selvstændige Dataansvarlige.
Dine oplysninger vil desuden blive videregivet til andre parter, der agerer som selvstændige Dataansvarlige, herunder Smegs samarbejdspartnere af hensyn til markedsføringsformål og tilvejebringelse af serviceydelser.
Hvis Smeg involveres i ordinære eller ekstraordinære selskabsretlige transaktioner, vil dine data blive videregivet til parterne involveret i sådanne transaktioner, og til de professionelle, der repræsenterer Smeg eller de andre parter i de nævnte transaktioner, hvis nødvendigt for at gennemføre de nødvendige vurderinger.

De registreredes rettigheder
I henhold til databeskyttelseslovgivningen kan du kontrollere, hvordan dine personoplysninger behandles og begrænse deres brug, hvis muligt. Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder gebyrfrit ved at benytte de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor. Smeg vil foretage det nødvendige med henblik på at facilitere udøvelsen af dine rettigheder. I henhold til GDPR art. 15-21 er du berettiget til at:

  • modtage bekræftelse på eksistensen af dine personoplysninger, at få adgang til dine oplysninger og modtage en kopi (indsigtsretten), • opdatere, tilrette eller berigtige dine personoplysninger (ret til berigtigelse),
  • anmode om sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i de tilfælde, der er specificeret i GDPR, herunder hvor dine data er blevet behandlet ulovligt eller hvis deres forsatte opbevaring ikke er nødvendig i relation til de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet eller på anden måde behandles (ret til sletning og ret til begrænsning)
  • til enhver tid at trække dit samtykke tilbage uden at det berører lovligheden af den behandling, der blev gennemført baseret på dit samtykke forud for tilbagetrækningen (retten til at trække samtykke tilbage),
  • inden for de begrænsninger, der følger af GDPR, at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og læsbart format og anmode om at oplysningerne transmitteres til en anden dataansvarlig, hvis teknisk muligt (ret til dataportabilitet),
  • gøre indsigelse mod behandlingen af dine data i de tilfælde, der er beskrevet i GDPR (retten til at gøre indsigelse)

Vær opmærksom på, at anmodninger om sletning af oplysninger er underlagt gældende lovgivning og regulatoriske opbevaringsforpligtelser.
Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder ved at kontakte os pr. e-mail privacy@smeg.se eller ved at sende et brev til Smegs kontor.
Når du kontakter os, bedes du inkludere dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og adresse for at sikre, at vi kan behandle din anmodning korrekt.
Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med loven eller ønsker at klage over deres brug, kan du sende en klage til tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor du bor eller arbejder, eller hvor du mener en ulovlig handling har fundet sted.

Opdateringer til denne politik
Denne persondatapolitik kan opdateres fra tid til anden
Denne persondatapolitik er senest blevet opdateret 15. marts 2019.