Logo Smeg

Miljøvenlighed

Miljøvenlighed har førsteprioritet

Smeg har i årenes løb indført en række politikker med det formål at sikre en løbende forbedring af koncernens indsatspå miljøområdet.

Det primære fokus for Smeg’s miljøarbejde er miljøvenlighed i forbindelse med design og produktion af hvidevarer, og koncernens hovedkvarter er blevet et symbol på denne "grønne" strategi. Målet er at sikre maksimal effektivitet og samtidig holde energiforbruget på et minimum.

 

"Grønt" hovedkvarter

Smeg’s hovedkvarter er blevet betegnet som et af Italiens mest innovative anlæg takket være intelligent forbrugsstyring og politikker med bæredygtig udvikling for øje, og i 2007 blev det kåret til vinder af Modena Domotics Competition, som er en del af den såkaldte "Bio-architecture Week" i Modena.

Hovedkvarteret er designet med udgangspunkt i et integreret system, som sikrer optimal udnyttelse af ressourcerne og de økonomiske midler, og såvel kontorlokaler som produktionsanlæg er udstyret med den mest moderne automationsteknologi, markedet kan tilbyde, hvilket har udmøntet sig i ekstremt effektive sikkerheds-, distributions- og transportsystemer.

Elektricitetsstyrings- og klimakontrolsystemerne er ligeledes blevet optimeret med henblik på at beskytte miljøet mest muligt.

Der er desuden blevet foretaget et bevidst valg om ikke at opføre bygninger på mere end 30-33 % af grunden, så den omgivende natur bevares (eller rent faktisk forbedres, da der er blevet plantet hele 4.000 planter), hvilket er et bevis på, at vi hos Smeg bestræber os på at beskytte lokalmiljøet og sikre de bedst mulige forhold for lokalbefolkningen.


Design med omtanke

Smeg’s ovne, kogeplader, komfurer, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, kombimaskiner (vaskemaskine kombineret med tørretumbler), emhætter, køkkenvaske, espressomaskiner, køleskabe og frysere er alle designet under stor hensyntagen til miljøet.

Det, der lægges størst vægt på, er valget af materialer, f.eks. stål, glas, aluminium og messing, som let kan genbruges efter omhyggelig sortering.

Smeg lever desuden op til samtlige krav i EU-direktiverne RoHS (Restriction of Hazardous Substances) og REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances) og går i adskillige tilfælde et skridt videre end minimumskravene.

RoHS-direktivet indeholder skrappe restriktioner med hensyn til brug af farlige materialer og stoffer såsom bly, kadmium, kviksølv, krom VI, PBB (polybromerede biphenyler) og PBDE (polybromerede diphenylethere).

REACH

REACH-direktivet omhandler håndtering af kemiske stoffer med det formål at sikre bedst mulig beskyttelse af miljøet og menneskers helbred.


Bæredygtig produktion

Hos Smeg-koncernen tager vi udgangspunkt i kriterier for bæredygtighed, lige fra valg af miljøbevidste leverandører til brug af genanvendelig emballage og alternative transportmetoder.

Smeg har altid haft en klar holdning til miljøspørgsmål, og i løbet af de seneste år er det lykkedes os at opnå en væsentlig reduktion af forureningsniveauet og forbruget af ressourcer såsom vand, elektricitet og emballeringsmaterialer i forbindelse med produktionen.

Koncernen har også implementeret et innovativt affaldshåndteringssystem, hvilket har medført en reduktion af såvel den producerede mængde affald som det dermed forbundne risikoniveau og en effektivisering af affaldssorteringen af materialer til genvinding eller genbrug.

For Smeg indebærer begrebet miljøvenlig produktion ikke bare, at man fremstiller miljøvenlige produkter, men også at hele produktionsprocessen lever op til, eller sågar overgår, de aktuelle miljøkrav og standarder vedrørende miljøbeskyttelse. Det er en ambitiøs holdning, men det er ikke desto mindre en af de ting, vi prioriterer allerhøjest hos Smeg.

Et kig indenfor på fabrikken...


Miljøvenlige produkter

Alle Smeg’s ovne, kogeplader, opvaskemaskiner, kombimaskiner, emhætter, indbygningskøleskabe, køkkenvaske og espressomaskiner er kendetegnet ved effektivitet og lavt energiforbrug, og der lægges især vægt på at opnå den bedst mulige energiklassemærkning for at skåne miljøet og dermed sikre større livskvalitet på lang sigt.

Miljøpolitik

Smeg’s tiltag med henblik på miljøvenlighed og social ansvarlighed udspringer af koncernens politik vedrørende kvalitets-, sundheds-, sikkerheds- og miljørelaterede spørgsmål, som er helt i overensstemmelse med standarderne UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 og OHSAS 18001. Disse standarder er indbyrdes kompatible og dermed lette at integrere i de tre ledelsessystemer.

Flere oplysninger

UNI EN ISO 9001:I denne standard defineres kravene vedrørende indførelse af et kvalitetsstyringssystem med det formål at hjælpe virksomheder med at forbedre deres produktions- og administrationsprocesser for at sikre høj produktkvalitet og større kundetilfredshed.

UNI EN ISO 14001: I denne standard defineres kravene vedrørende indførelse af et miljøstyringssystem, og der gives retningslinjer, som virksomheder kan følge i forbindelse med udarbejdelsen af en politik vedrørende miljøvenlig drift. Hovedformålet med certificeringen er at sikre en reduktion af energiforbruget og forbruget af naturlige ressourcer samt at indføre kvalitetssikringssystemer med hensyn til bortskaffelse af affald.

OHSAS 18001: OHSAS 18001-certificeringen viser, at Smeg frivilligt har indført et system med det formål at sikre en høj standard med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.